Er boblebad i plast miljøvennlig?

Plast har rykte på seg som miljøversting, men det er håndteringen av avfallet som er det avgjørende. Dette kan du gjøre med boblebadet ditt for å ha ren samvittighet.

Vi har blitt en verden innpakket i og omringet av plast. Oppfunnet i 1908, og introdusert til Norge i 1929 – materialet har for lengt kommet for å bli. Plasten har revolusjonert så å si alle former for produksjon, men likevel har det fått et stygt rykte på seg som miljøversting. Hvorfor er det slik?

Formbar og fast – dette er plast

Fordelene med plast er mange, og i dag ville det vært vanskelig å slutte å bruke materialet. Plast er organisk og utrolig allsidig. Du kan forme plasten helt som du vil, og både ende opp med et svært føyelig material eller et utrolig solid produkt som tåler det meste.

Mye plast kan gjenvinnes enten som material eller som energi. Det betyr at gammel plast kan bli til ny, eller skape energi som brensel. Plast er lettvektig, billig og holdbart. Ved å bruke plast vil du for eksempel kunne frakte varer med mindre vekt, og dermed mindre drivstoff og energi, du vil kunne lagre mat lenger og skape motstandsdyktige produkter som kan brukes i både privatlivet og ulike industrier.

Plast beskytter matvarer i butikkene og sterilt medisinsk utstyr på sykehus. Plast kan vi bygge med, forme til leker for barn og holdbare rør for avløpssystemer. Vi bruker plast i varme, men lette klær, vi trener i og med plast –det finnes rett og slett nesten ingen grenser for materialets anvendelighet.

Håndtering og resirkulering har skylda

Plast er et fantastisk materiale med en utrolig god holdbarhet. Problemet oppstår derfor når plast havner i naturen. Her vil det ta lang tid å brytes ned, og kan derfor raskt hope seg opp. Mange land mangler et godt system for resirkulering og håndtering av plast, og i mange deler av verden havner derfor svært mye i naturen vår og i havet. Her blir det liggende – og kan lett bli en plage for dyrelivet. I havet kan små plastbiter ligne mat for fisk og fugler, og sådan skape store helseproblemer for dyrene. Og nettopp her oppstår påstandene om at plast er skadelig.

Det skjer ikke sjeldent at plast tar liv av dyr, og nylig har forskere funnet ut at plasten er på vei inn i vår egen næringskjede. I Norge er vi heldige, og har utviklet gode måter å håndtere plastavfall på. Flasker blir pantet og plast blir i stor grad resirkulert. Det er likevel alltids rom for forbedring, og resirkulering av plast vil nok alltid være et aktuelt tema, selv i land hvor dette gjøres svært bra.

Hvordan kvitte seg med boblebadet på en forsvarlig måte

Så da kommer det store spørsmålet helt på tampen. Dersom du ikke lenger har bruk for ditt boblebad i plast – hvordan skal du bli kvitt det på en forsvarlig måte? Det er nemlig ikke alle som kan beholde boblebad av ulike grunner. Mest vanlig er nok flytting til et sted hvor det ikke lenger får plass, eller kanskje man skal bygge noe i hagen som gjør at det ikke lenger kan bli stående hjemme.

Gi det bort eller selg det

Har du behov for å kvitte deg med boblebadet ditt bør du aller først forøke å gi det bort til noen andre, eller kanskje selge det? Boblebad er og forblir populært, og etterspørselen tar nok ikke slutt med det første. Har du noen gode venner eller familiemedlemmer som lenge har siklet på boblebadet ditt, og alltid bruker ekstra lang tid på å forlate det? Da kan du jo starte med å spørre om de vil ta det over. Du kan også legge det ut til salgs på nett, og se om det vekker interesse.

Det finnes også mange steder i landet hvor en kan levere pent brukte møbler, leker og annet utstyr til gjenvinningsstasjoner eller loppemarkeder. Det du ikke har bruk for lenger kan andre få stor nytte av.

Gi bort deler av det

Dersom boblebadet ditt har blitt skadet er det ikke sikkert at folk står i kø for å kjøpe det. Du kan derimot ofte klare å gi bort eller selge deler av boblebadet. Filterpatroner, isolasjonslokk, håndpumpe, adapter til hageslange, kontrollpanel eller kanskje en varmebevarende boblematte? Har du et boblebad er sannsynligheten stor for at du også har tilbehør som fremdeles virker bra. Demonter boblebadet – og spar på alt tilbehøret. Det er sikkert mange som gjerne vil ha reservedeler.

Resirkuler plasten

Har du et Mspa boblebad vil dette være laget av plast. Det er sant at boblebadet ikke får plass i de små og blå sorteringsposene du får gratis på butikken, men det betyr ikke nødvendigvis at de skal forlates på dynga.

Sortere.no anbefaler at denne type gjenstander leveres til gjenbruksstasjoner eller gjenvinningsstasjoner. Her varierer praksisen på ulike steder i landet. Er du usikker på hvordan du kan bli kvitt ditt boblebad av plast på en sikker og forsvarlig måte? Da bør du kontakte din lokale gjenvinningsstasjon, og høre med dem hvordan de ønsker at boblebadet skal bli håndtert.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (OxyBox)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Ved nyfylling av vann tilfører du 30 ml. (to måleskjeer) Active Oxygen (A).Dette gjøres for å sikre et riktig nivå av Active Oxygen, som forhindrer en eventuell oppblomstring av bakterier. Når du bruker teststripsene skal verdien på Active Oxygen (A) ligge mellom 6,0 og 8,0. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise rundt 100.

For deg som vil ha helt optimal vannkvalitet anbefaler vi følgende tilleggsrutiner:

 1. Tilsett 20 ml. Oxyplus (B) én fast dag i uken.
 2. Ca 15 minutter før hver bading tilsettes 15 ml. Active Oxygen granular (A) (én måleskje).
 3. Vi anbefaler at du bytter vann ca. én gang i måneden, avhengig av hygiene.
 4. Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker eller oftere dersom ditt Mspa er ofte i bruk. Du kan bestille filterabonnement på deals.mspa.no

MERK! Om du ikke skal bruke ditt Mspa på syv dager anbefaler vi at du tilfører to skjeer Active Oxygen (A) for å opprettholde en god vannhygiene. Fortsett med vanlige rutiner med vannkjemien når boblebadet skal brukes som normalt igjen.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (Bromin)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett to Bromin-tabletter i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i boblebadet. Etter ca 14 dager vil tablettene være oppløst. Når Bromin-tablettene er oppløst legger du to nye tabletter i flotøren.
 4. I Bromin-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokkbe-handling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets brom- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell bromverdi: 2,0-4,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Bromin. Tilfør da eventuelt pH UP.

Slik bruker du klorholdig vannkjemi

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett én SunWac 12-tablett i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri SunWac 12-tabletter direkte i boblebadet. SunWac 12-tablettene oppløses raskt, og pro-sessen gjentas én gang i uka. Ved hyppig bruk og når mange bader samtidig anbefaler vi å tilsette én tablett SunWac 12 etter endt bading for å nullstille bakterievekst.
 4. I SunWac 12-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokk-behandling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets klor- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell klorverdi: 2,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Klor. Tilfør da eventuelt pH UP.

pH-verdier
Dersom du har opplevd for lav pH-verdi dagen etter at du har justert verdiene i vannet, skyldes det sannsynligvis at du ikke har justert alkaliteten på badevannet.Alkaliteten er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bi-karbonater og hydroksider. Alkalitet et vannets pH-buffer – desto større buffer vannet har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.For høy alkalitet betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down «skyves» pH-verdien tilbake igjen. Alkaliteten kan senkes ved å bruke SpaCare Alka-Down.For lav alkalitet betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samti-dig kan for lav alkalitet medføre korrosjon på eventuelle massasjedyser i boblebadet ditt. Alkalitet kan heves med SpaCare Alka-Up. Bruk gjerne spaberegneren på scandinavianspacare.no/spaberegner/

Hvorfor er det hvite flak i vannet eller melkehvitt vann?
Det er helt naturlig at vannet inneholder kalk. Kalken i vannet kan imidlertid medføre hvite flak hvis pH-verdien i vannet blir for høy (over 7,6). Når pH-verdien i vannet er nøytral vil vannet se klart og flott ut. Er skaden skjedd og du kan se kalk-utfelling i vannet er det heldigvis ikke farlig, og kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering (regelmessig filter bytte anbefales).

Slik ungår du hvite flak i vannet:

 • Sørg for at alkaliteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil.
 • Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne to til tre ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4.
 • Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Hvorfor er det grått eller uklart vann?
Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

 1. Tett filter.
 2. For lav pH-verdi eller alkalitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse.
 3. For mye organisk materiale (f.eks hud, hår eller liknende) – det vil si mangelfull oksidering.

Utbedringsløsninger:

 1. Ta av filteret og skyll dette, helst et par ganger i uken. Filteret kan taes av selv om det er vann i badet, husk også at de to grå dysene på innsiden av badet må skrues av og renses hver gang badet tømmes før nytt vann tilsettes. Dersom filteret er skittent kan det ikke rense vannet godt nok og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann. Når filteret er rent kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 li-ter vann.
 2. For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliteten i vannet er du nødt til å måle deg frem. Mål alkaliteten (TA) med teststrips. Juster alkaliteten slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliteten for lav tilsettes SpaCare Alka Up – er den for høy tilsettes SpaCare Alka Down. Når alkaliteten er justert korrekt måles pH-verdien med teststrips. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.
 3. Fjern fremmedlegemene med renholdskitet. Hjelper ikke dette bør du bytte vann.

Uklart vann kan også løses dersom to måleskjeer (2x15ml) med SpaChock eller Active Oxygen Gra-nular (A) tilsettes i vannet. Dersom det ikke hjelper er det nødvendig å bytte vannet.

Vedlikeholdsrutiner
Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker anbefaler vi at du minst én gang i uken gjør følgende rutiner for å oppnå optimal vannkvalitet/hygiene:

 • Vedlikeholder med 25 ml SpaCare No Scale per 1000 liter vann.
 • Måler og justerer pH-verdien til 7,0-7,4.
 • Tester og justerer alkaliteten hvis pH-verdien er vanskelig å kontrollere.
 • Vedlikeholder med 10ml Spacare Bright & Clear ukentlig dersom vannet ikke er krystallklart.
 • Bruke Spacare Foam Down på skummet hvis du opplever at det dannes skum på overflaten.
 • For ekstra sikkerhet anbefaler vi på det sterkeste å tilsette 1 stk SunWac 12 tablett. Denne klor-ta-bletten dreper alt av bakterier i ditt boblebad og du kan bade klor-fritt igjen dagen etterpå.
 • Hvis du ikke vil bruke klor skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 liter vann.
 • For å opprettholde et rent vann er det viktig å dusje før man går i boblebadet. En person som dusjer før bading forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg.