Bright & Clear – 500ml

kr 210,00

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

Advarsel!
Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319)

Advarsel!
Kan være etsende for metaller. (H290)

SpaCare Bright & Clear er et flytende flokkuleringsmiddel som får små partikler i vannet til å samle seg, slik at det blir lettere for filteret å fjerne dem.

Merk! Bruk bare SpaCare Bright & Clear når du ser at vannet er uklart. Overdreven bruk av flokkuleringsmiddelet kan medføre at filteret blir tilstoppet.

Tilsett bare 10 ml Bright & Clear per 1000-1500 l vann.

Har du problemer med patronfilteret? Rens det med SpaCare Filter Cleaner.