Hva sier våre kunder om oss?

Usikker på om produktene våre er bra nok? Redd vi bare skryter og kommer med tomme ord og løfter vi ikke klarer   holde? Den beste referansen du kan få  er a spørre de som allerede har kjøpt. Vi spurte våre over 90 000 kunder om hva de syntes om sitt Mspa. Dette er hva de svarte:

*Tallene er basert på en epost-undersøkelse fra november 2020, sendt til alle våre kunder. 

Bruker du ditt Mspa hele året?

Ja: 61%

Nei: 39%

Hvor fornøyd er du med ditt Mspa?

Veldig fornøyd: 77%

Fornøyd: 20%

Annet: 3%

Hvor fornøyd er du med kundeservicen fra Mspa?

Veldig fornøyd: 71%

Fornøyd: 23%

Annet: 6%

Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt Mspa til andre?

Veldig sannsynlig: 82%

Sannsynlig: 15%

Annet: 3%

*Tallene er basert på en epost-undersøkelse fra mars 2020, sendt til alle våre kunder. 

Bruker du ditt Mspa hele året?

Ja: 51%

Nei: 49%

Hvem bruker du ditt Mspa oftest med?

Familie: 86%

Venner: 10%

Alene: 4%

Hvor fornøyd er du med ditt Mspa?

Veldig fornøyd: 94%

Fornøyd: 4%

Annet: 2%

Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt Mspa til andre?

Veldig sannsynlig: 88%

Litt sannsynlig: 7%

Annet: 5%

Hva setter du mest pris på ved ditt Mspa?

Den avslappende effekten og helsemessige fordeler: 92%

Det sosiale: 6%

Annet: 2%

Synes du det er vanskelig   opprettholde god vannkvalitet i ditt Mspa?

Nei: 79%

Ja: 21%