Start kit Spa Frog

kr 599,00

På lager

Farlig ved innånding og svelging. Etsende.
Kun til bruk i spabad flytende i vannet.

Fare!
Kan forsterke brann, oksiderende (H272)

Fare!
Farlig ved svelging (H302).
Kan utløse en allergisk hudreaksjon (H317).

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne (H314).
Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass (EUH031).

Fare!
Meget giftig for liv i vann (H400).

Beskrivelse

flotør, bromin og mineral patron.

Dette er den aller enkleste måten og tilføre rensemidler til ditt spa.

Kombinasjon bromin og mineraler gjør bruken av bromin/klor til et minimum. Bedre for badet, helsen, huden og miljøet.

Fyll vann, balanser vannet med Metal out, riktig pH, og alkanitet.

Hell en pose med Spa Frog Jump Start i vannet.

Monter Spa frog patronene i flotøren og legg denne i vannet.

Blå mineral patron varer i ca. 3 måneder

Gul bromin patron varer i 3-4 uker.

Startsettet leveres med Flotør, en gul bromin patron, en blå mineral patron.

Vannet testes en gang pr. uke med orginale Spa Frog test strips.

Juster evt. åpninger på patronen ved for lite bromin i vannet.