Startkit SPAXO® klor

kr 1.895,00

SPAXO spasSTARTSETT inneholder alt du trenger av vannkjemi når du handler ett spabad uansett leverandør. Sunwac12 er hurtig oppløsende klortabletter som etterlater en svak god duft i vannet. 1-2 tabletter legges i vannet før eller etter bading. Tablettene løses opp på ca 5 minutter. Trykk på boblebad funksjonen slik at vannet blander seg med vannbehandlingen. 

Pakken inneholder: Sunwac12, pH-up Granular, pH-down Granular, Alka Up, Alka Down, No Scale, Bright & Clear, Pool & Spa tablet tester, Spa teststrips.

(Vi anbefaler ikke bruk av klor i Mspa modeller kjøpt før 2018)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

Advarsel!
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411)

Levering på dør i hele Norge

Tips en venn!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email