Boblebad kan nytes av de fleste – ja, selv gravide!

Dersom du skal bruke ni måneder på å skape nytt liv fortjener du all den velværen du kan få! Synk ned i et boblebad og nyt skapelsesprosessen.  

Sliten av å gro et faktisk menneske i magen? Det er forståelig! Det krever mye å bære frem et barn, og prosessen er ikke alltid like enkel eller komfortabel. Dersom du er en av de som har unngått visse avslapningsmetoder av frykt for å skade barnet kan du stresse ned. Nå har det kommet frem at boblebad, hvis gjort riktig, ikke er skadelig for fosteret.

Det har lege vært en utbredt myte at gravide ikke skal bade i boblebad. Frykten har vært at en økt kjernetemperatur, som man kan oppnå i boblebad, kunne skade fosterets utvikling. Men i 2018 ble det samlet inn resultater fra 12 ulike studier med 347 gravide som ikke viste noen økt risiko for påvirkning av barnets utvikling når du tar deg et boblebad. Ingen av studienes deltakere nådde en kjernetemperatur på 39 grader, grensen for overoppheting, da de benyttet seg av boblebad.

Noen ting er det likevel viktig å tenke på dersom du ønsker å benytte deg av boblebad som gravid.

Kvinne kjenn din kropp

Du er den som kjenner deg selv og din kropp aller best. Som gravid vil du kanskje kjenne kroppen din litt ekstra også, på både godt og vondt. Hormonene som produseres under et svangerskap kan føre til litt av hvert, blant annet en høyere kroppstemperatur enn vanlig. Du kan derfor kjenne deg uvanlig varm når du går gravid. Dette kan igjen føre til at du kjenner deg ekstra opphetet i et boblebad.

Hvis du føler deg uggen eller dårlig når du sitter i badet må du bare gå ut. Det er ikke noe poeng i å prøve å holde ut noe som egentlig skal være en god opplevelse dersom den kjennes ubehagelig. Kjenn med deg selv om det føles riktig og godt ut å sitte i boblebadet, og stol på kroppen din dersom den sier ja eller nei.

Det er også viktig å vite at dersom du lekker fostervann skal du ikke oppholde deg i boblebad.

Tid og temp

Som nevnt vil du kanskje være ekstra sensitiv mot varme under svangerskapet. Oversiktsartikkelen som la frem resultatene fra de 12 ulike studiene viste at gravide som sitter i varme bad i opptil 20 minutter ikke var i nærheten av å nå den kritiske kjernetemperaturen som viser til overoppheting. De oppholdt seg i bad på rett under 40 grader, og vi anbefaler derfor at ditt boblebad ikke overskrider denne temperaturen.

Dersom du bestemmer deg for å ta en liten hvil i boblebadet er det også viktig at du ikke sitter for lenge. Ta gjerne en pause etter ti minutter, så holder du deg innenfor forskningens rammer med god margin. Og som nevnt tidligere, føler du deg dårlig går du ut av badet med det samme.

Hvis du er varm fra før av, enten fordi du har trent eller du har feber, vil sjansen for overoppheting øke betraktelig dersom du benytter deg av boblebad. Ta deg derfor en god hvil etter treningen før du hopper i badet, eller vent til feberen er borte dersom du er syk.

Hold det rent og pent

Det er alltid viktig å holde boblebad rene. Hvis du er gravid er hygiene ekstra elementært.

MSpa sine boblebad er utstyrt med smart filtrering og har gode filtre som rengjør skikkelig. Ta deg gjerne en dusj og skyll av deg svette og støv før du bader selv også. Dersom barn skal oppi boblebadet med deg så sørg for at de også er rene og pene, og gjerne at de har vært på toalettet først.

Ta med en venn

Nå som vi har stadfestet at du trygt kan oppholde deg i et boblebad som gravid er det viktig å nevne at du helst ikke skal være alene. I boblebad som er varme kan blodtrykket falle og føre til ubehag og svimmelhet for noen. Det er derfor fint at et er andre med deg i badet eller i nærheten som holdet et lite øye med formen din. Dersom du blir svimmel vil det være vanskelige å navigere seg trygt ut av boblebadet alene. Så be om hjelp hvis du kjenner deg ør i toppen.

Blodtrykksfall er helt vanlig i svangerskap, og som regel ikke farlig. Men ubehaget er ikke særlig gøy, og svimmelheten kan føre til knall og fall dersom du ikke passer på. Gjør som barna i barnehagen – hold i hånda til en utpekt kamerat.

Dersom du viser forsiktighet, følger rådene for bading i boblebad som gravid og ikke overdriver kan du trygt nyte en liten spa-dag hjemme med god samvittighet.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (OxyBox)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Ved nyfylling av vann tilfører du 30 ml. (to måleskjeer) Active Oxygen (A).Dette gjøres for å sikre et riktig nivå av Active Oxygen, som forhindrer en eventuell oppblomstring av bakterier. Når du bruker teststripsene skal verdien på Active Oxygen (A) ligge mellom 6,0 og 8,0. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise rundt 100.

For deg som vil ha helt optimal vannkvalitet anbefaler vi følgende tilleggsrutiner:

 1. Tilsett 20 ml. Oxyplus (B) én fast dag i uken.
 2. Ca 15 minutter før hver bading tilsettes 15 ml. Active Oxygen granular (A) (én måleskje).
 3. Vi anbefaler at du bytter vann ca. én gang i måneden, avhengig av hygiene.
 4. Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker eller oftere dersom ditt Mspa er ofte i bruk. Du kan bestille filterabonnement på deals.mspa.no

MERK! Om du ikke skal bruke ditt Mspa på syv dager anbefaler vi at du tilfører to skjeer Active Oxygen (A) for å opprettholde en god vannhygiene. Fortsett med vanlige rutiner med vannkjemien når boblebadet skal brukes som normalt igjen.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (Bromin)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett to Bromin-tabletter i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i boblebadet. Etter ca 14 dager vil tablettene være oppløst. Når Bromin-tablettene er oppløst legger du to nye tabletter i flotøren.
 4. I Bromin-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokkbe-handling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets brom- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell bromverdi: 2,0-4,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Bromin. Tilfør da eventuelt pH UP.

Slik bruker du klorholdig vannkjemi

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett én SunWac 12-tablett i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri SunWac 12-tabletter direkte i boblebadet. SunWac 12-tablettene oppløses raskt, og pro-sessen gjentas én gang i uka. Ved hyppig bruk og når mange bader samtidig anbefaler vi å tilsette én tablett SunWac 12 etter endt bading for å nullstille bakterievekst.
 4. I SunWac 12-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokk-behandling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets klor- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell klorverdi: 2,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Klor. Tilfør da eventuelt pH UP.

pH-verdier
Dersom du har opplevd for lav pH-verdi dagen etter at du har justert verdiene i vannet, skyldes det sannsynligvis at du ikke har justert alkaliteten på badevannet.Alkaliteten er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bi-karbonater og hydroksider. Alkalitet et vannets pH-buffer – desto større buffer vannet har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.For høy alkalitet betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down «skyves» pH-verdien tilbake igjen. Alkaliteten kan senkes ved å bruke SpaCare Alka-Down.For lav alkalitet betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samti-dig kan for lav alkalitet medføre korrosjon på eventuelle massasjedyser i boblebadet ditt. Alkalitet kan heves med SpaCare Alka-Up. Bruk gjerne spaberegneren på scandinavianspacare.no/spaberegner/

Hvorfor er det hvite flak i vannet eller melkehvitt vann?
Det er helt naturlig at vannet inneholder kalk. Kalken i vannet kan imidlertid medføre hvite flak hvis pH-verdien i vannet blir for høy (over 7,6). Når pH-verdien i vannet er nøytral vil vannet se klart og flott ut. Er skaden skjedd og du kan se kalk-utfelling i vannet er det heldigvis ikke farlig, og kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering (regelmessig filter bytte anbefales).

Slik ungår du hvite flak i vannet:

 • Sørg for at alkaliteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil.
 • Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne to til tre ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4.
 • Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Hvorfor er det grått eller uklart vann?
Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

 1. Tett filter.
 2. For lav pH-verdi eller alkalitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse.
 3. For mye organisk materiale (f.eks hud, hår eller liknende) – det vil si mangelfull oksidering.

Utbedringsløsninger:

 1. Ta av filteret og skyll dette, helst et par ganger i uken. Filteret kan taes av selv om det er vann i badet, husk også at de to grå dysene på innsiden av badet må skrues av og renses hver gang badet tømmes før nytt vann tilsettes. Dersom filteret er skittent kan det ikke rense vannet godt nok og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann. Når filteret er rent kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 li-ter vann.
 2. For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliteten i vannet er du nødt til å måle deg frem. Mål alkaliteten (TA) med teststrips. Juster alkaliteten slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliteten for lav tilsettes SpaCare Alka Up – er den for høy tilsettes SpaCare Alka Down. Når alkaliteten er justert korrekt måles pH-verdien med teststrips. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.
 3. Fjern fremmedlegemene med renholdskitet. Hjelper ikke dette bør du bytte vann.

Uklart vann kan også løses dersom to måleskjeer (2x15ml) med SpaChock eller Active Oxygen Gra-nular (A) tilsettes i vannet. Dersom det ikke hjelper er det nødvendig å bytte vannet.

Vedlikeholdsrutiner
Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker anbefaler vi at du minst én gang i uken gjør følgende rutiner for å oppnå optimal vannkvalitet/hygiene:

 • Vedlikeholder med 25 ml SpaCare No Scale per 1000 liter vann.
 • Måler og justerer pH-verdien til 7,0-7,4.
 • Tester og justerer alkaliteten hvis pH-verdien er vanskelig å kontrollere.
 • Vedlikeholder med 10ml Spacare Bright & Clear ukentlig dersom vannet ikke er krystallklart.
 • Bruke Spacare Foam Down på skummet hvis du opplever at det dannes skum på overflaten.
 • For ekstra sikkerhet anbefaler vi på det sterkeste å tilsette 1 stk SunWac 12 tablett. Denne klor-ta-bletten dreper alt av bakterier i ditt boblebad og du kan bade klor-fritt igjen dagen etterpå.
 • Hvis du ikke vil bruke klor skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 liter vann.
 • For å opprettholde et rent vann er det viktig å dusje før man går i boblebadet. En person som dusjer før bading forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg.