Vanskelig med boblebad i blokk? Her er løsningen

Alltid ønsket deg boblebad, men bor i en bygård uten hage? Drømmen må ikke dø av den grunn. Her er 5 gode grunner til å gå sammen med naboene og spleise på et til bakgården.

Store drømmer, liten leilighet? Ofte må vi innrette oss etter virkeligheten vi lever i. Selv om en alltid har hatt lyst på et uteområde med grønt gress, vakre planter og mest av alt – et deilig boblebad som kan nytes året rundt, må vi ofte se våre begrensninger. Eller?

Kanskje du bor i en bygård, blokk eller rekkehus uten hage? Selv om du selv ikke har et uteområde med plass til boblebad betyr ikke det at fellesarealene ute ikke kan brukes til å oppfylle din, og helt sikkert mange naboers våte drøm. Ved neste årsmøte kan du kanskje lufte idéen om et spleiselag på et boblebad? Her er 5 gode argumenter du kan låne.

1. Mer rimelig med spleiselag

Dersom det er slik at flere naboer er interessert i idéen om å gå til anskaffelse av et boblebad vil prislappen uten tvil bli lavere enn dersom en kjøper et helt alene. Jo flere man er, desto billigere vil det bli å både kjøpe boblebadet, samt vedlikeholde det og få det til å fungere. Fremfor at de med bedre økonomi kjøper et til privatbruk i fullt skue for resten av naboene sine vil et felles kjøp av boblebad føre til at alle kan bidra, selv de som ikke har så mye å rutte med. Så kan man dele det på likt grunnlag, og skape en følelse av fellesskap.

 2. Mulighet til å bli bedre kjent med naboene

Felles prosjekter og interesser er grobunn for et bedre fellesskap. Er naboskapet så som så vil et felles boblebad kunne knytte dere mer sammen. Her skapes et sosialt rom som gir god mulighet til fine samtaler og felles kos. Dersom uteområdet blir mer levende vil det automatisk trekke til seg flere av naboene, og dermed skape et tryggere og mer vennlig miljø i nabolaget.

3. Hyggeligere fellesareal

Det varierer i stor grad hvordan fellesområder ser ut fra boligblokk til boligblokk, og bygård til bygård. Noen har uten tvil lagt hjertet og sjelen sin i uteområdene, ansatt vaktmester på fulltid og lar det spire og gro blant husveggene. Andre steder er uteområdene mer spartanske og enkle, og kanskje ikke et sted noen pleier å oppholde seg, verken om sommeren eller vinteren.

Uansett om uteområdet deres er funklende nytt, veletablert og pleiet eller enkelt og greit – et vannelement som en kan synke ned i vil absolutt skape et enda mer trivelig område. Kanskje blir dette prikken over i-en, eller kanskje det blir starten på en magisk oase. Boblebadet vil inspirere til å dyrke frem spa-følelsen i sin helhet, og dermed alltid bidra til et trivelig fellesareal.

4. Like gunstig for barn som voksne

Det er ikke bare voksne som kommer til å nyte godt av tilgang på et masserende og avslappende boblebad. Ungene i nabolaget vil helt sikkert fryde seg over den nye badeplassen rett ved siden av hjemmene deres. Det finnes få ting som får barn til å hyle av glede like mye som muligheten til å bade. For at en skal unngå totalt kaos bør det tidlig etableres regler for når hvem får lov til å bruke boblebadet. Hva med å dele inn etter oppganger og alder? På denne måten kan de nære naboer knytte sterkere bånd, og ingen trenger å få sin hvile avbrutt av plasking og uro.

5. Mer effektivt med felles vedlikehold

Har man først klart å gå sammen som naboer for å skaffe et felles boblebad vil det være enkelt å sette opp en gjøremålsliste slik at alle tar ansvar for å holde boblebadet rent og ved like. Ikke bare er dette en god måte for folk å arbeide sammen, det vil også kreve mye mindre jobb til syvende og sist. Dersom man er alene om å ta seg av et boblebad vil unektelig mer av tiden gå bort til å slike oppgaver. Er man flere om arbeidet vil en kunne slippe unna å rengjøre hver uke, men samtidig nyte fruktene av at boblebadet alltid er rent når det skal brukes.

Husk at dersom dere bestemmer dere for å spleise på et boblebad til sameiet eller nabolaget bør det vurderes nøye hvilken type boblebad som er riktig. Ved å velge et oppblåsbart boblebad blir dere sikret et flyttbart boblebad som også kan tas ned og pakkes vekk dersom en har behov for å benytte seg av området til noe annet. Slike boblebad kan også enkelt flyttes dersom en innser at første plassering ikke var ideell. Oppblåsbare boblebad vil være et perfekt valg for bakgården eller nabolaget. Rimelige, slitesterke, enkle å rengjøre og mulige å flytte. Ta kontakt med Mspa for mer informasjon om alle våre typer boblebad.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (OxyBox)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Ved nyfylling av vann tilfører du 30 ml. (to måleskjeer) Active Oxygen (A).Dette gjøres for å sikre et riktig nivå av Active Oxygen, som forhindrer en eventuell oppblomstring av bakterier. Når du bruker teststripsene skal verdien på Active Oxygen (A) ligge mellom 6,0 og 8,0. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise rundt 100.

For deg som vil ha helt optimal vannkvalitet anbefaler vi følgende tilleggsrutiner:

 1. Tilsett 20 ml. Oxyplus (B) én fast dag i uken.
 2. Ca 15 minutter før hver bading tilsettes 15 ml. Active Oxygen granular (A) (én måleskje).
 3. Vi anbefaler at du bytter vann ca. én gang i måneden, avhengig av hygiene.
 4. Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker eller oftere dersom ditt Mspa er ofte i bruk. Du kan bestille filterabonnement på deals.mspa.no

MERK! Om du ikke skal bruke ditt Mspa på syv dager anbefaler vi at du tilfører to skjeer Active Oxygen (A) for å opprettholde en god vannhygiene. Fortsett med vanlige rutiner med vannkjemien når boblebadet skal brukes som normalt igjen.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (Bromin)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett to Bromin-tabletter i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i boblebadet. Etter ca 14 dager vil tablettene være oppløst. Når Bromin-tablettene er oppløst legger du to nye tabletter i flotøren.
 4. I Bromin-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokkbe-handling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets brom- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell bromverdi: 2,0-4,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Bromin. Tilfør da eventuelt pH UP.

Slik bruker du klorholdig vannkjemi

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett én SunWac 12-tablett i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri SunWac 12-tabletter direkte i boblebadet. SunWac 12-tablettene oppløses raskt, og pro-sessen gjentas én gang i uka. Ved hyppig bruk og når mange bader samtidig anbefaler vi å tilsette én tablett SunWac 12 etter endt bading for å nullstille bakterievekst.
 4. I SunWac 12-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokk-behandling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets klor- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell klorverdi: 2,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Klor. Tilfør da eventuelt pH UP.

pH-verdier
Dersom du har opplevd for lav pH-verdi dagen etter at du har justert verdiene i vannet, skyldes det sannsynligvis at du ikke har justert alkaliteten på badevannet.Alkaliteten er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bi-karbonater og hydroksider. Alkalitet et vannets pH-buffer – desto større buffer vannet har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.For høy alkalitet betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down «skyves» pH-verdien tilbake igjen. Alkaliteten kan senkes ved å bruke SpaCare Alka-Down.For lav alkalitet betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samti-dig kan for lav alkalitet medføre korrosjon på eventuelle massasjedyser i boblebadet ditt. Alkalitet kan heves med SpaCare Alka-Up. Bruk gjerne spaberegneren på scandinavianspacare.no/spaberegner/

Hvorfor er det hvite flak i vannet eller melkehvitt vann?
Det er helt naturlig at vannet inneholder kalk. Kalken i vannet kan imidlertid medføre hvite flak hvis pH-verdien i vannet blir for høy (over 7,6). Når pH-verdien i vannet er nøytral vil vannet se klart og flott ut. Er skaden skjedd og du kan se kalk-utfelling i vannet er det heldigvis ikke farlig, og kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering (regelmessig filter bytte anbefales).

Slik ungår du hvite flak i vannet:

 • Sørg for at alkaliteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil.
 • Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne to til tre ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4.
 • Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Hvorfor er det grått eller uklart vann?
Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

 1. Tett filter.
 2. For lav pH-verdi eller alkalitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse.
 3. For mye organisk materiale (f.eks hud, hår eller liknende) – det vil si mangelfull oksidering.

Utbedringsløsninger:

 1. Ta av filteret og skyll dette, helst et par ganger i uken. Filteret kan taes av selv om det er vann i badet, husk også at de to grå dysene på innsiden av badet må skrues av og renses hver gang badet tømmes før nytt vann tilsettes. Dersom filteret er skittent kan det ikke rense vannet godt nok og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann. Når filteret er rent kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 li-ter vann.
 2. For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliteten i vannet er du nødt til å måle deg frem. Mål alkaliteten (TA) med teststrips. Juster alkaliteten slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliteten for lav tilsettes SpaCare Alka Up – er den for høy tilsettes SpaCare Alka Down. Når alkaliteten er justert korrekt måles pH-verdien med teststrips. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.
 3. Fjern fremmedlegemene med renholdskitet. Hjelper ikke dette bør du bytte vann.

Uklart vann kan også løses dersom to måleskjeer (2x15ml) med SpaChock eller Active Oxygen Gra-nular (A) tilsettes i vannet. Dersom det ikke hjelper er det nødvendig å bytte vannet.

Vedlikeholdsrutiner
Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker anbefaler vi at du minst én gang i uken gjør følgende rutiner for å oppnå optimal vannkvalitet/hygiene:

 • Vedlikeholder med 25 ml SpaCare No Scale per 1000 liter vann.
 • Måler og justerer pH-verdien til 7,0-7,4.
 • Tester og justerer alkaliteten hvis pH-verdien er vanskelig å kontrollere.
 • Vedlikeholder med 10ml Spacare Bright & Clear ukentlig dersom vannet ikke er krystallklart.
 • Bruke Spacare Foam Down på skummet hvis du opplever at det dannes skum på overflaten.
 • For ekstra sikkerhet anbefaler vi på det sterkeste å tilsette 1 stk SunWac 12 tablett. Denne klor-ta-bletten dreper alt av bakterier i ditt boblebad og du kan bade klor-fritt igjen dagen etterpå.
 • Hvis du ikke vil bruke klor skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 liter vann.
 • For å opprettholde et rent vann er det viktig å dusje før man går i boblebadet. En person som dusjer før bading forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg.