Lim og lappesaker

kr 149,00

Advarsel!
Irriterer huden (H315).
Gir alvorlig øyeirritasjon (H319)
Kan forårsake irritasjon av luftveiene (H335)

Lapper+lim til alle Mspa.

Farge: blank