Vannkjemi: Hva er det og hvorfor er det viktig?

Kjøpt deg boblebad eller massasjebad? Gratulerer! Da kan du nyte utallige deilige og avslappende bad utendørs, både alene og i sosialt samvær med venner og familie.

Kanskje har du allerede brukt det et par ganger men først nå oppdaget at vannet ikke er like klart som det var ved første påfylling? Intet å bekymre seg for – vi tar deg gjennom de ulike faktorene som påvirker vannkjemien din, og hvorfor de er så viktige.

Desinfiserende midler

Bakterier trives godt i vann – spesielt i varmt vann. Av den grunn er desinfiserende midler helt essensielle for å opprettholde en god vannhygiene. Disse midlene dreper bakterier i badevannet og bidrar til å holde det friskt og rent.

Det finnes tre ulike desinfiserende produkter å velge mellom: De klorfrie alternativene OxyBox (anbefales) og Bromin eller vannkjemi som inneholder klor.

Les mer: Vannkjemi – vi har samlet alt du trenger i tre ulike pakker

SpaChock

Som nevnt ovenfor er boblebad og massasjebad helt avhengige av desinfiserende midler for akseptabel vannhygiene. Om du opplever at badevannet er uklart, anbefales SpaChock. Dette er et klorfritt spaprodukt som brukes for å gi rask og effektiv sjokkbehandling ved at det oksiderer bort organisk materiale, og dermed opprettholder et klart og skinnende rent badevann.

PH-verdi

Vannets pH-verdi spiller en svært viktig rolle i vannbalansen, og forteller hvor surt eller basisk vannet er. Dersom pH-verdien er i ubalanse kan dette føre til både hudirritasjon og skader på utstyr som rør, filter og pumpe.

Den ideelle pH-verdien bør ligge på 7,2-7,6. Verdien leses enkelt av ved hjelp av teststrips. Viser målingen en mørk farge er pH-verdien for høy, men denne senker du ved hjelp av et pH Down-produkt. Dersom målingen viser en lys farge er pH-verdien for lav og heves med et pH Up-produkt.

Visste du? Ved hjelp av ICO Spaguard kan du enkelt følge med på temperaturen og alle verdiene i ditt spabad – uansett hvor du befinner deg!

Alkalinitet

Ja, riktig pH-verdi er viktig, men den totale alkaliteten er faktisk enda viktigere. Alkaliteten forteller om mengden alkaliske stoffer (blant annet bikarbonater, karbonater og hydroksider) som er oppløst i badevannet. Enkelt forklart er den totale alkaliniteten bufferen av pH. Når denne ikke er i balanse, vil ikke pH-verdien gi deg en korrekt måling. Alkaliteten er derfor det aller viktigste elementet i vannets balanse.

Den ideelle totale alkaliniteten bør ligge mellom 80-120 mg/l. Alkaliniteten kan heves ved hjelp av SpaCare Alka Up og senkes med SpaCare Alka Down.

Les mer: Slik beholder du god vannkvalitet i boblebadet

Kalsiumhardhet

Hørt om bløtt og hardt vann? Kalsiumhardhet refererer til «hardheten» i vannet og måler av mineraler som kalsium og magnesium. Det bør være et nivå av hardhet i vannet, da for lite kalsium fører til skumdannelser i vannet, og i verste fall tæring på utstyr i boblebadet, som pumper og varmeelementer. På den andre siden vil for hardt vann (for mye kalsium) vise seg som kalkdannelser langs vannkanten på innsiden av boblebadet.

Idealverdien for kalsiumhardhet er 200-300 mg/l. Dersom vannet er for bløtt, justerer du kalsiumhardheten med SpaCare Calcium Up, og hvis vannet er for hardt bruker du SpaCare Calcium Down.

TDS

TDS (total dissolved solids) handler om antall mengde oppløste stoffer i vannet, som mineraler, metaller og salter. I tillegg måler den kjemikalier du bruker for å desinfisere boblebadet. Med andre ord: TDS måler alt du putter i boblebadet som løses opp i vannet. Den spiller derfor en viktig rolle i vannets kjemi. Idealverdien for TDS ligger på 200-1500 mg/l. Dersom denne er for høy, er vannet overmettet av disse stoffene og vil bli grumsete eller uklart. Da bør du skifte ut vannet helt eller delvis. Hvis den er for lav tilsetter du SpaCare Calcium Up.

Nå som du har satt deg inn i de viktigste elementene i vannets kjemi, gjelder det bare å huske å teste vannet regelmessig – og ikke minst: nyte mange deilige bad!

Slik bruker du klorfri vannkjemi (OxyBox)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Ved nyfylling av vann tilfører du 30 ml. (to måleskjeer) Active Oxygen (A).Dette gjøres for å sikre et riktig nivå av Active Oxygen, som forhindrer en eventuell oppblomstring av bakterier. Når du bruker teststripsene skal verdien på Active Oxygen (A) ligge mellom 6,0 og 8,0. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise rundt 100.

For deg som vil ha helt optimal vannkvalitet anbefaler vi følgende tilleggsrutiner:

 1. Tilsett 20 ml. Oxyplus (B) én fast dag i uken.
 2. Ca 15 minutter før hver bading tilsettes 15 ml. Active Oxygen granular (A) (én måleskje).
 3. Vi anbefaler at du bytter vann ca. én gang i måneden, avhengig av hygiene.
 4. Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker eller oftere dersom ditt Mspa er ofte i bruk. Du kan bestille filterabonnement på deals.mspa.no

MERK! Om du ikke skal bruke ditt Mspa på syv dager anbefaler vi at du tilfører to skjeer Active Oxygen (A) for å opprettholde en god vannhygiene. Fortsett med vanlige rutiner med vannkjemien når boblebadet skal brukes som normalt igjen.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (Bromin)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett to Bromin-tabletter i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i boblebadet. Etter ca 14 dager vil tablettene være oppløst. Når Bromin-tablettene er oppløst legger du to nye tabletter i flotøren.
 4. I Bromin-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokkbe-handling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets brom- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell bromverdi: 2,0-4,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Bromin. Tilfør da eventuelt pH UP.

Slik bruker du klorholdig vannkjemi

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett én SunWac 12-tablett i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri SunWac 12-tabletter direkte i boblebadet. SunWac 12-tablettene oppløses raskt, og pro-sessen gjentas én gang i uka. Ved hyppig bruk og når mange bader samtidig anbefaler vi å tilsette én tablett SunWac 12 etter endt bading for å nullstille bakterievekst.
 4. I SunWac 12-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokk-behandling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets klor- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell klorverdi: 2,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Klor. Tilfør da eventuelt pH UP.

pH-verdier
Dersom du har opplevd for lav pH-verdi dagen etter at du har justert verdiene i vannet, skyldes det sannsynligvis at du ikke har justert alkaliteten på badevannet.Alkaliteten er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bi-karbonater og hydroksider. Alkalitet et vannets pH-buffer – desto større buffer vannet har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.For høy alkalitet betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down «skyves» pH-verdien tilbake igjen. Alkaliteten kan senkes ved å bruke SpaCare Alka-Down.For lav alkalitet betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samti-dig kan for lav alkalitet medføre korrosjon på eventuelle massasjedyser i boblebadet ditt. Alkalitet kan heves med SpaCare Alka-Up. Bruk gjerne spaberegneren på scandinavianspacare.no/spaberegner/

Hvorfor er det hvite flak i vannet eller melkehvitt vann?
Det er helt naturlig at vannet inneholder kalk. Kalken i vannet kan imidlertid medføre hvite flak hvis pH-verdien i vannet blir for høy (over 7,6). Når pH-verdien i vannet er nøytral vil vannet se klart og flott ut. Er skaden skjedd og du kan se kalk-utfelling i vannet er det heldigvis ikke farlig, og kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering (regelmessig filter bytte anbefales).

Slik ungår du hvite flak i vannet:

 • Sørg for at alkaliteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil.
 • Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne to til tre ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4.
 • Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Hvorfor er det grått eller uklart vann?
Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

 1. Tett filter.
 2. For lav pH-verdi eller alkalitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse.
 3. For mye organisk materiale (f.eks hud, hår eller liknende) – det vil si mangelfull oksidering.

Utbedringsløsninger:

 1. Ta av filteret og skyll dette, helst et par ganger i uken. Filteret kan taes av selv om det er vann i badet, husk også at de to grå dysene på innsiden av badet må skrues av og renses hver gang badet tømmes før nytt vann tilsettes. Dersom filteret er skittent kan det ikke rense vannet godt nok og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann. Når filteret er rent kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 li-ter vann.
 2. For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliteten i vannet er du nødt til å måle deg frem. Mål alkaliteten (TA) med teststrips. Juster alkaliteten slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliteten for lav tilsettes SpaCare Alka Up – er den for høy tilsettes SpaCare Alka Down. Når alkaliteten er justert korrekt måles pH-verdien med teststrips. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.
 3. Fjern fremmedlegemene med renholdskitet. Hjelper ikke dette bør du bytte vann.

Uklart vann kan også løses dersom to måleskjeer (2x15ml) med SpaChock eller Active Oxygen Gra-nular (A) tilsettes i vannet. Dersom det ikke hjelper er det nødvendig å bytte vannet.

Vedlikeholdsrutiner
Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker anbefaler vi at du minst én gang i uken gjør følgende rutiner for å oppnå optimal vannkvalitet/hygiene:

 • Vedlikeholder med 25 ml SpaCare No Scale per 1000 liter vann.
 • Måler og justerer pH-verdien til 7,0-7,4.
 • Tester og justerer alkaliteten hvis pH-verdien er vanskelig å kontrollere.
 • Vedlikeholder med 10ml Spacare Bright & Clear ukentlig dersom vannet ikke er krystallklart.
 • Bruke Spacare Foam Down på skummet hvis du opplever at det dannes skum på overflaten.
 • For ekstra sikkerhet anbefaler vi på det sterkeste å tilsette 1 stk SunWac 12 tablett. Denne klor-ta-bletten dreper alt av bakterier i ditt boblebad og du kan bade klor-fritt igjen dagen etterpå.
 • Hvis du ikke vil bruke klor skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 liter vann.
 • For å opprettholde et rent vann er det viktig å dusje før man går i boblebadet. En person som dusjer før bading forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg.